2011-10-12

Externa nyheter

Stora förväntningar på Danmarks nye klimatminister

Den nya danska regeringens mål är alltså att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020. Detta skall till stor del ske genom en fördubbling av den danska vindkraften. Det är nye klimat- och energiminister Martin Lidegaards ambition att hela koldioxidminskningen skall ske inom landet, för att göra Danmark mindre beroende av inporterad olja och kol, men om det också blir regeringens politik återstår att se. Lidegaard som till för en dryg vecka sedan var chef på Danmarks gröna tankesmedja Concito har enorma förväntningar på sig från miljörörelsen.

Läs hela