2018-10-17

Externa nyheter

Stora förväntningar på flytande vindkraft

Ett vindkraftverk kan minska koldioxidutsläppen motsvarande utsläppen från nästan 10 000 bilar. Samtidigt planeras flytande vindkraft användas för att driva oljeplattformar. Second Opinion pratade med experten Johan Sandberg om en spännande teknik och ett omdiskuterat projekt.

Det norska bolaget Equinor, tidigare Statoil, meddelade i slutet av augusti att de har planer på att förse oljeplattformarna vid två norska oljefält med el från flytande vindkraftverk. Planen fick skarp kritik från DN:s kulturchef Björn Wiman som kallade det en “Norgehistoria”.

Läs artikeln här.