2017-07-04

Externa nyheter

Stora investeringar i elnätet

Det svenska stamnätet för el behöver byggas ut och förnyas eftersom stora delar av stamnätet är mycket gammalt. Dessutom ställs det nya krav på stamnätet genom den stora utbyggnaden av förnybar elproduktion, framförallt vindkraft. Så mycket som 17,2 miljarder kronor behöver investeras i stamnätet de kommande fyra åren.

Läs mer här