2012-09-20

Externa nyheter

Stora satsningar på it och energi

Regeringens budgetproposition för 2013 innehåller ett flertal förstärkningar av satsningarna på it- och energiområdet. Satsningarna redovisades av it- och energiminister Anna-Karin Hatt när hon idag besökte Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Läs hela