2012-04-03

Externa nyheter

Stora skillnader på regler om vindkraft

Det skånska vindkraftsutbyggnadet håller på att halka efter resten av riket och missa planeringsmålet för 2020. Det om man får tro en studie från Lunds Universitet som visar bland annat att skånska kommuner tolkar rekommendationerna för utbyggnaden av vindkraft olika .

Läs hela