2013-01-14

Externa nyheter

Stora steg framåt för förnybar energianvändning

Kommuner och landsting ökar sina insatser för klimatsmarta transporter i rask takt. Även energianvändningen i lokaler och bostäder visar tecken på att minska, enligt en rapport som SKL gjort i samarbete med Energimyndigheten.

Läs hela