2011-05-27

Externa nyheter

Storbritannien satsar på forskning inom havsbaserad vindkraft

Den brittiska regeringen satsar på ett forskningsnätverk för att stödja ny teknologi inom havsbaserad vindkraft och vågkraft.  Syftet med satsningen är att ge förnybarhetsföretag tillgång till kompetens och teknisk utrustning för att stödja dem i arbetet med att utveckla nya tekniska lösningar.

Läs hela här