2021-02-19

Externa nyheter

Stororder till Hitachi ABB Power Grids ger fler jobb

Hitachi ABB Power Grids har fått en ny stororder som gäller den stora vindkraftsparken Dogger Bank Wind Farm utanför Storbritanniens kust.Företaget ska se till att länka samman el från vindkraftsparken med fastlandet, en sträcka på 130 kilometer. Och det kommer skapa fler arbetstillfällen i bland annat Västerås och Ludvika.

Läs hela Nyheten på SVT