2018-06-18

Externa nyheter

Storsatsning på världsunik anläggning för fossilfritt stål

Energimyndigheten har beviljat HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål stöd för två pilotanläggningar. Myndigheten finansierar de två projekten med sammanlagt 528 miljoner kronor, vilket blir det största stödet i myndighetens historia.

Energimyndigheten har beslutat att ge finansiellt stöd till nästa steg av HYBRIT-initiativet för att bygga två pilotanläggningar som beräknas stå färdiga 2020. I anläggningarna ska tester utföras för att möjliggöra en uppskalning av fossilfri ståltillverkning. Den totala kostnaden för pilotfasen beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor. Energimyndigheten finansierar de båda projekten med sammanlagt 528 miljoner kronor och SSAB, LKAB och Vattenfall står för resterande del av finansieringen.

Läs mer här.