2020-03-20

Externa nyheter

Storsatsning på vindkraft – men inte i Östergötland

80 miljarder satsas på vindkraftprojekt åren 2017-2021 enligt branschorganisationen Svensk vindenergi. Östergötland nämns dock bara en enda gång i sammanställningen.

En viktig anledning till svårigheterna att uppföra vindkraftverk i Östergötland är det stoppområde som Försvarsmakten lagt för ett område med 4 mils radie runt Malmen i Linköping. Där är det mycket flygverksamhet, bland annat utbildningsverksamhet, med såväl helikoptrar som flygplan.

Läs artikeln från SVT.