2020-10-22

Externa nyheter

Storsatsningar på tung industri i norr kräver mer el än vad Luleälven producerar

Ett par storsatsningar på tung industri gör att norra Norrland inte längre kommer att kunna skicka lika mycket el till södra Sverige. Behovet kan istället bli det omvända i vissa perioder.

I Skellefteå byggs batterifabriken Northvolt. På en yta stor som Gamla stan i Stockholm ska bilbatterier byggas till framtidens elbilar. Fabriken kommer kräva två terawattimmar per år. (TWh) Det är lika mycket el som 100 000 villor förbrukar på ett år, eller hela årsproduktionen i Sveriges effektmässigt största vattenkraftstation: Harsprånget i Luleälven.

Läs artikeln från Svt.