2021-01-20

Externa nyheter

Storskaliga havsvindsatsningar ska kapa polskt kolberoende

Genom ambitiösa satsningar på havsbaserad vindkraft vill den polska regeringen ställa om sin energisektor för att på sikt kunna eliminera sitt kolkraftsberoende.  Nyligen klubbade det polska parlamentet igenom en nationell havsvindstrategi som syftar till att blåsa fart i landets gröna energisektor. Paketet innehåller bland annat ett nytt stödsystem baserat på CfD-principen  (contract for difference) för att till år 2050 kunna utveckla 28 GW havsvindkraft i polska vatten.

Läs nyheten på Insights