2021-07-02

Externa nyheter

Störst utbyggnad i Norrbotten – men alla Sveriges län ska planera för mer vindkraft

I statens nationella strategi slås fast att vindkraften ska fyrdubblas fram till år 2040. Nu ser den målsättningen inte ut att räcka till.

Om energibehovet för de framtida industrisatsningarna ska mötas med vindkraft kommer det att krävas betydligt mer utbyggnad än så.

Läs artikeln på svt.se