2016-10-20

Externa nyheter

Största gröna obligationen hittills

Kommuninvest gav på tisdagen ut den hittills största gröna obligation som emitterats i svenska kronor. Totalt fem miljarder kronor lånades upp från svenska och utländska investerare, efter en övertecknad transaktion där orderboken uppgick till över 13 miljarder kronor.

Det kommunala bolaget Kumbro Vind har beviljats lån på 62 miljoner kronor för bygge av vindkraftspark.

Läs mer här