2019-05-02

Externa nyheter

Största landbaserade vindkraftsparken i Nederländerna förser kvarts miljon med förnybar energi

Vattenfall har tecknat ett långsiktigt avtal om inköp av förnybar el från den nya uppgraderade vindkraftsparken Zeewolde i Nederländerna. Fram till slutet av 2021 ska 220 befintliga vindkraftverk ersättas av 91 större och mer kraftfulla turbiner som kommer att producera mer än 850 GWh om året. Därmed blir detta det största vindkraftsprojektet i Nederländerna.

 

Enligt avtalet kommer Vattenfall att köpa elproduktionen från 83 av de nya turbinerna som får en installerad kapacitet på mer än 300 MW.

Läs hela nyheten i Energipress.