2011-12-20

Externa nyheter

Stort behov att utreda konsekvenserna av elområden

Nu har det snart gått två månader sedan Sverige delades upp i fyra elområden med högre elpris i söder som följd. Kritiken av uppdelningen från våra kunder har varit hård och sydsvenska konsumenter och företag undrar varför flaskhalsarna i elnätet inte har byggts bort tidigare. Skånska Energi delar kritiken med många av kunderna.

Läs hela