2019-02-26

Externa nyheter

Stort behov av både kort- som långsiktiga investeringar i stamnätet för el

Svenska kraftnät har lämnat sin Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2020 – 2022 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas under treårsperioden uppgå till 13,0 miljarder varav 4 350 mnkr avser 2020.

Investerings- och finansieringsplanen 2020–2022 innehåller ett stort antal investeringar för att möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet…

Text hämtad från Svenska kraftnät.