2011-05-16

Externa nyheter

Stort elnätsprojekt i Stockholm

Svenska Kraftnät har tillsammans med företagen Vattenfall och Fortum föreslagit en ny struktur för Stockholms elnät genom ett projekt vid namn Stockholms Ström. Drygt femtio delprojekt ingår i Stockholms Ström, som bland annat innehåller nya markkablar, sjökablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer.

Dessutom planeras en effekthöjning i kärnkraftverket Forsmark och fler vindkraftsparker kommer att byggas och anslutas till stamnätet i framtiden.

Läs hela