2017-03-28

Externa nyheter

Stort intresse för gröna investeringar

Nu kommer resultaten från de första gröna investeringarna, som svenska kommuner har gjort med hjälp av så kallade gröna obligationer. Det kan handla om att finansiera projekt inom exempelvis förnybar energi, energieffektivare bostäder och fossilfria transporter.

Läs mer här.