2011-10-31

Externa nyheter

Stort intresse för väldiga snurror

Orrefors på söndagseftermiddagen. Regionförbundet bjöd på bussresa från Nybro och de som inte fick rum i bussen fick ta sig ut i skogen med egen bil. Det är den största vindkraftsparken med så här höga vindkraftverk i Sverige. Parken ska producera hushållsel till 11 000 hushåll, eller hela Nybro när den kommit igång.

Läs hela