2018-06-25

Externa nyheter

Stort intresse för vindkraftparker till havs

Både Hoburgsbankar och Midsjöbankarna är attraktiva för vindkraft, men samtidigt är Östersjöns havsmiljö känslig.

Lyssna på nyhetsinslaget här.