2012-06-14

Externa nyheter

Stort vindkraftbygge skapar jobb i Görvik

När det byggs vindkraft på gränsen mellan Västernorrland och Jämtland hamnar vindkraftsparken på Västernorrlands sida. Men det är på Jämtlandssidan, i Görvik, som arbetarna bor och spenderar sina pengar. Något som den lilla byn drar nytta av.

Läs hela