2018-04-26

Externa nyheter

Strängare miljökrav pressar upp elpriset i Sverige och Europa

Allt strängare miljökrav bidrar till att elpriset pressa upp i Sverige och Europa. Priser på utsläppsrätter och ursprungsgarantier stiger. EU har reformerat systemet för handel med utsläppsrätter och tidigare motsträviga länder som Polen, Bulgarien och Rumänien är nu med på tåget.

Läs mer här