2019-04-23

Externa nyheter

Strid om EU:s mål för förnybar energi: ”Orimliga krav”

Orimliga mål som får företag att flytta från Europa eller ett bra sätt att öka företagens konkurrenskraft? Kandidaterna till Europaparlament är helt oeniga om nyttan med tuffa mål för den förnybara energin inom EU.

Förra året fattade EU-parlamentet beslut om mål för hur stor andel av energiproduktionen som ska vara förnybar inom EU år 2030. Det målet ska nu under de kommande åren ses över och då måste de nyvalda parlamentarikerna ta ställning.

Läs hela artikeln hos SVT.