2013-09-20

Externa nyheter

Strid om vindkraft i Ludvika kommun

Under torsdagen skedde domstolsförhandlingen där bolaget O2 Vindkompaniet överklagat länsstyrelsen Dalarnas beslut att avslå ansökan om vindkraftsetablering på Orrberget och Stensvedberget, i Ludvika kommun. Nu är det mark- och miljödomstolen som avgör om det blir några vindkraftverk eller inte.

Läs hela