2016-08-24

Externa nyheter

Striden om vindkraften på Vitberget inte över – nu överklagar boende till högre instans

Kommunfullmäktige i Kramfors beslutade tidigare i år att tillstyrka en etablering av vindkraft på Vitberget, mellan Västansjö och Finnmarken. Nu har det beslutet blivit något att brottas med för Förvaltningsrätten i Härnösand.

Läs mer