2011-01-17

Externa nyheter

Strömsund får nytt nationellt uppdrag

Strömsund får förtroendet att ta fram nationella regler för arbetsmiljö och säkerhet inom vindkraftsområdet: – Det är hedrande att vi fått uppdraget att leda detta arbete i Sverige, säger projektledaren Karin Linnasaari.

Nyligen fick Strömsunds kommun Energimyndighetens uppdrag att inrätta ett nationellt branschråd gällande vindkraft, med fokus på arbetskraftens rekrytering och kompetens. Nu ger Energimyndigheten ytterligare ett uppdrag till Strömsund, nämligen att leda det nationella arbetet gällande arbetsmiljö och säkerhet i vindkraftsbranschen.

Läs hela