2012-12-20

Externa nyheter

Strömsunds kommun först i landet med höghöjdsutbildning för tillsynspersonal?

Strömsunds miljö- och byggnämnd har valt att ge två medarbetare höghöjdsutbildning, för att på ett bättre sätt kunna utföra sina uppdrag med tillsyn och bygglov av vindkraftverk.

– Nu behöver vi inte bara stå på marken och titta och anta hur det ser ut uppe i verket. Nu kan vi gå upp och inspektera på plats, säger miljöinspektör Tomas Hedin och byggnadsinspektör Håkan Bredin.

Läs hela