2016-08-18

Externa nyheter

Strömsunds kommun överklagar höjda vindkraftverk

Strömsunds kommun överklagar att Statkraft SCA får bygga vindkraftverken i den planerade Bodhögarna 50 meter högre än de ursprungliga planerna.

Läs mer