2016-03-04

Externa nyheter

Studie: Kan Sverige bli helt förnybart?

Vattenfalls studie visar att Sverige har goda möjligheter att nå målet, ett förnybart energisystem. Men det finns många utmaningar längs vägen. Mycket talar för att kärnkraften inom 30 år har gjort sitt i Sverige. Dels är det dyrt att bygga ny kärnkraft med den teknologi och byggprocess vi känner till idag, dels är det ett stort och svårt beslut att ta såväl kapitalmässigt som politiskt.

Läs hela