2020-05-22

Externa nyheter

Studie: Svenska koldioxidutsläpp minskade med en fjärdedel i april

I april minskade mängden koldioxid från förbränning av fossila bränslen med som mest 17 procent på en dag globalt, enligt en studie i Nature Climate Change. ”Det går att göra drastiska åtgärder i ett krisläge” säger klimatanalytiker Erik Pihl.

Läs artikeln i NyTeknik.