2019-05-20

Externa nyheter

”Subventioner av kärnkraft är ingen magisk lösning”

Europa står inför stora utmaningar med energiförsörjningen. Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD) lyfter i sin debattartikel förtjänstfullt elförsörjningens roll i klimatomställningen. Tyvärr verkar de hellre vilja riva ner än bygga vidare på de vinningar vi redan gjort för en trygg energiförsörjning, skriver Emma Wiesner (C), kandidat till Europaparlamentet.

Det stora problemet med energiöverenskommelsen var att subventionerna till förnybara energislag utökades i ett läge när de redan var konkurrenskraftiga. Det är inget problem som löses genom ytterligare subventioner till kärnkraft, vilket är vad Kristersson och Busch Thor föreslår. Det stora problemet med energimarknaden är inte avsaknaden av bidrag, utan av en fungerande marknad. M och KD går därmed åt helt fel håll.

Läs repliken i DN debatt.