2020-01-22

Externa nyheter

Subventionerad kärnkraft minskar inte utsläppen

På onsdagen röstar Riksdagen om att senarelägga stängningen av Ringhals 1 och 2. Att som M, KD, L och SD hävda att klimatutmaningen princip bara kan lösas genom kärnkraft är felaktigt och minskar förutsägbarheten på marknaden som har lett till rekordstora investeringar i vindkraft, skriver Johanna Sandahl och Kristina Östman på Naturskyddsföreningen.

Kärnkraften har åter tagit plats i energipolitikens centrum. Flera partier anstränger sig för att kärnkraft och ökad elproduktion ska framstå som de enda lösningarna på klimatutmaningen.

Men den stora utmaningen borde inte vara att driva kärnkraften vidare utan att befria transport- och industrisektorn från fossila bränslen.

Läs hela debattartikeln från Di.