2012-10-26

Externa nyheter

Svar interpellation: Om möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift

Svar på interpellation 2012/13:25 om möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift.

Regeringen har varit och är mycket tydlig om energipolitiken. För att minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten ska ett tredje ben av förnybar energi utvecklas i elförsörjningen. Därmed minskar vi vårt beroende av storskaliga energikällor som kärnkraft och vattenkraft. För att åstadkomma det byggs nu den förnybara energin i form av kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar kraftproduktion ut väldigt snabbt.

Läs hela