2011-09-01

Externa nyheter

Svar interpellation: Regeringens styrning av Svenska kraftnät

Svar på interpellation 2010/11:443 om regeringens styrning av Svenska Kraftnät, läs paragraf 6.

Maud Olofsson, närings-och energiminister (C) säger bland annat: – Jag vill till att börja med ta upp att stora och ökade investeringar kommer att behövas i stamnätet för el de närmaste åren. Investeringarna syftar till att öka överföringskapaciteten och därigenom skapa förutsättningar för en effektivare elhandel som leder till en bättre fungerande elmarknad. Investeringarna syftar också till att förbättra driftsäkerheten, förnya befintliga anläggningar och ansluta ny elproduktion i form av främst vindkraftsparker.

Läs hela