2011-10-18

Externa nyheter

Svar på interpellation: Försvarsmaktens vindkraftsstopp

Svar på interpellation 2011/12:23 om Försvarsmaktens vindkraftsstopp, paragraf 11. Lise Nordin (MP) har frågat Sven Tolgfors vad han avser att göra för att Försvarsmakten ska följa regeringens instruktioner om ”att bidra till att nå den nationella planeringsramen för vindkraft”. I interpellationen anför Lise Nordin bland annat att utvecklingen av vindkraften hotas av att Försvarsmakten infört ett vindkraftsförbud runt sina flygplatser.

Läs fråga
Läs svar