2013-09-12

Externa nyheter

Svar skriftlig fråga: Statliga myndigheter och utbyggnad av vindkraft

Statsrådet Anna-Karin Hatt, svarar på fråga 2012/13:732 Statliga myndigheter och utbyggnad av vindkraft.

Kristina Nilsson har frågat miljöministern vilka åtgärder ministern avser att vidta för att statliga myndigheter bättre lever upp till den av riksdagen fastställda målsättningen om aktivt bidrag till utbyggnad av vindkraft.

Läs hela