2011-12-14

Externa nyheter

Svar skriftlig fråga: Vindkraft i Värnamo

Statsrådet Anna-Karin Hatt (C), svar på skriftlig fråga 2011/12:230 Vindkraft i Värnamo.

Carina Hägg har frågat näringsministern om hon med anledning av det anförda fortfarande drar slutsatsen att inga initiativ ska tas för en lösning av intressekonflikter sådana som den mellan Försvarsmakten och utbyggnad av vindkraftverk.

Läs hela

 

Statsrådet Anna-Karin Hatt