2011-10-26

Externa nyheter

Svar skriftlig fråga: Vindkraftsutbyggnad och Försvarsmaktens intresse

Statsrådet Anna-Karin Hatt svara på skriftlig fråga från Helene Petersson i Stockaryd.

Svar på  skriftlig fråga 2011/12:59 Vindkraftsutbyggnad och Försvarsmaktens intresse.

Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vad jag avser att göra för att få en balans mellan försvarets intressen och intresset att fortsätta utbyggnaden av vindkraftverk i hela Sverige.

Läs hela
Läs fråga