2018-06-05

Externa nyheter

Svårt men inte omöjligt att nå klimatmålet

Det är fullt möjligt att nå upp till det hårda klimatmål som sattes i Paris 2015. Det säger forskare som målar upp ett framtida samhälle där vårt energibehov sänkts rejält till 2050. Men alla är inte lika entusiastiska.

Målen som sattes för klimatet under mötet i Paris för snart tre år sedan är hårda, och vissa forskare säger idag att det inte är möjligt att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader.

Men nu publiceras en studie i Nature energy som beskriver ett scenario där vi når 1,5 målet – samtidigt som vi sänker vårt energibehov fram till 2050. Frågan är hur realistiskt det är.

I visionen av hur vårt samhälle skulle kunna se ut om drygt 30 år utgår forskarna från olika utvecklingar som pågår redan idag, till exempel att tekniska prylar blir allt mer effektiva och har fler funktioner, så att vi behöver färre av dem.

Läs mer här.