2012-10-05

Externa nyheter

Svebio: Vi når EU:s mål redan i år

Sverige kommer att använda nära 50 procent förnybar energi redan i år, och därmed med marginal överträffa EU-målet för 2020, som är 49 procent. Det visar Svebios analys av Energimyndighetens kortsiktsprognos.

Läs hela