2021-06-07

Externa nyheter

Svensk elexport fortsätter öka

Energidebatten delar landet. Ofta baserad på kunskap, men ibland bara tyckande.

En person som framfört sina åsikter på EK/ST:s insändarsida är Stig G Daun, men som felaktigt påstod att vindkraftverken är inne i en lånebubbla som riskerar spricka. Stig G Dauns tycks inte ha uppdaterat sin kunskapsbank senaste årtiondet. Sanningen är att vindkraft utgör billigaste sättet att skaffa förnybar el.

Läs mer: https://ekuriren.se/nyheter/artikel/svensk-elexport-fortsatter-oka/renn6g5r