2015-08-19

Externa nyheter

Svensk energiexport slår rekord

Pressade elpriser och välfyllda vattenmagasin gör att svensk export av energi är på väg mot ett nytt rekord. Bakgrunden är utbyggd elkraft i kombination med minskad elanvändning. Svensk export av energi har ökat under de senaste åren. Hittills i år uppgår Sveriges nettoexport till 14,6 terawattimmar, jämfört med 11,7 terawattimmar vid samma tid förra året.

Läs hela