2016-11-02

Externa nyheter

Svensk-finsk nätstudie klar

Svenska kraftnät och dess finska motsvarighet, Fingrid, har i en gemensam samhällsekonomisk studie undersökt olika möjligheter att stärka kopplingen mellan Sveriges och Finlands stamnät för el. Bakgrunden till studien är behovet av förstärkning för att dels utjämna prisskillnader mellan elområden, dels ersätta förbindelsen Fenno-Skan 1 innan den når sin tekniska livslängd.

En ny ledning till Finland skulle kunna vara på plats efter 2025 och då öka kapaciteten mellan länderna med ca 800 MW eller 30 procent.

Läs mer här