2012-06-15

Externa nyheter

Rapport: Svensk klimatforskning – vad kostar den och vad har den gett?

Riksrevisionen har granskat den svenska klimatforskningen, (RiR 2012:2).  Syftet med granskningen är att undersöka i vilken utsträckning klimatforskningen stöder de klimatpolitiska målen. Riksrevisionen har granskat hur mycket pengar staten ger svensk klimatforskning, vilka områden forskningen främst är riktad mot och vilka resultat forskningen hittills har gett.

Läs hela

forskningen hittills har gett.

Riksdagen överlämnade rapporten till regeringen den 6 februari 2012.