2019-03-01

Externa nyheter

Svensk kritik mot EU:s klimatplan till 2050

EU2050. Inte tillräckligt kraftfull för att nå 1,5-gradsmålet – men också kritiserad för att bestå av glädjekalkyler. Det är en del av kritiken mot EU-kommissionens plan för hur unionen ska enas om ett utsläppsmål för år 2050.

Det har redan surrats en del kring EU-kommissionens meddelande ”En ren jord för alla”. Utredningen som lägger fram åtta scenarier för hur unionen ska nå ett klimatmål till år 2050 ska nämligen ligga som underlag för det bud som EU ska lägga in i de internationella klimatförhandlingarna inom Parisavtalet runt årskiftet…

Artikel från Altinget.