2017-11-13

Externa nyheter

Svensk stålindustri vill bli koldioxidfri

Om Sveriges tre masugnar gick på vätgas i stället för kol skulle landets koldioxidutsläpp minska med nästan tio procent. Nu hoppas industrin att det ska bli så.

Stålindustrin är en stor klimatbov i Sverige. Vid masungarna reduceras järnmalm – järnoxid – till järn med hjälp av kol. SSAB, med Industrivärden som största ägare, släpper varje år ut cirka fem miljoner ton koldioxid i luften. Utsläppen motsvarar ungefär två miljoner Thailandsresor. Tur och retur.

Men nu kan det bli ändring.

Läs mer här