2016-02-03

Externa nyheter

Svensk vattenkraft kan ge ytterligare 6 TWh

För att få ett fungerande elsystem i Sverige måste vi kunna diskutera såväl vind-, bio- och solkraft som vattenkraft och kärnkraft. Men det räcker inte att bara analysera produktionssystemen. Det krävs också stora investeringar i till exempel infrastruktur och lagringsteknik. Politiska beslut måste bygga på en helhetssyn – och få ta tid. Annars kan det bli kostsamt för Sverige.

Läs hela