2021-02-12

Externa nyheter

Svensk Vindenergi betraktar proaktiv kraftnätsutbyggnad som central för framtidens vindkraft

Vindkraften som energislag utvecklas generellt sett i positiv riktning i Sverige. Samtidigt finns det en rad övergripande energipolitiska frågor som i hög grad påverkar vindkraftsektorn. Två av de högst prioriterade frågorna för branschorganisationen Svensk Vindenergi just nu är en proaktiv kraftnätsutbyggnad samt att Försvarsmakten ändrar sin inställning till vindkraft och vindkraftutbyggnad.

Läs hela artikeln på Energinyheter