2018-09-04

Externa nyheter

Svensk Vindenergi ”djupt besvikna” över polarbrödfallet

Branschorganisationen Svensk Vindenergi är djupt besvikna över Konsumentverkets beslut gällande bageriet Polarbröds marknadsföring av ursprungsgarantier, och menar att myndigheterna behöver tydligare riktlinjer.

– Jag är djupt besviken över myndighetens agerande, men det är inte bara myndighetens fel utan regeringen måste ge myndigheterna tydliga instruktioner om att följa Sveriges nya klimatlag, säger Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson till Montel.

Det var tidigare i augusti som Konsumentverket kom med beskedet om att Polarbröd trots ursprungsgarantier inte längre får använda märkningen ”bakat med egen vindkraft”, då man menar att alla konsumenter inte kan bedöma sanningen i påståendet.

Svensk Vindenergi säger att man ser en risk för att det kan påverka andra aktörers incitament till att investera i förnyelsebar elproduktion i Sverige.

–Ja, och för att se till att den risken inte finns så måste politiken vara mycket tydligare med vad man vill. När myndigheter inte ser till hela ramen som klimatlagen utan endast ser till någon enskild frågeställning så blir det så tokigt som i det här fallet. Det är ett tydligt och beklagligt exempel.

Bageriföretaget Polarbröd sa i ett tidigare uttalande att man trots att man inte håller med Konsumentverkets beslut inte ämnar driva frågan vidare. Men det vill Svensk Vindenergi göra, säger Charlotte Unger Larson.

– Det här är ett exempel på varför det är viktigt att driva framförallt frågan om samspel mellan myndigheter och politiker, och att myndigheter ska anpassa sig till klimatlagarna. Vi fortsätter med det arbetet, säger hon.

Även branschorganisationen Energiföretagen har kritiserat beslutet som man menar går emot EU:s intentioner och riskerar att ”slå undan benen för systemet med ursprungsgarantier”.

Läs artikeln här.